RAAMOSE

I 2015 har vi indgået samarbejde med To-Bjerg Grundejerforening på Tuse Næs med afgræsning af deres engarealer, hvor halvdelen af flokken har hygget sig med vandudsigt og græs én mass.

Historien

 

I 2012 startede vi vores lammeproduktion i Råmosen, nord for Slagelse i Vestsjælland, med tre moderfår af spelsau/gotlænder blanding.

Og i 2015 har vi 10 moderfår, 1 vædder Jerry samt hans kammerat, beden Egon.

 

De går hele året på vores græsmarker med læskur, med undtagelse af under hård vinter samt ved læmning, hvor de kommer på stald og hygger sig med halmseng, tilskudsfoder og ad libitum lucernewrap - produceret på egne marker.

 

Hos os er fårene ikke blot produktionsdyr - de giver

os - sammen med heste, høns og katte - den Morten Korch-idyl vi søgte, da vi flyttede på landet for 10 år siden.

Derfor er de mere kæledyr, som lever et godt og trygt liv på vores marker med alt hvad dertil hører, med navne (efter alfabetet, så vi kan huske hvilken årgang det enkelte dyr er fra), nus og leg, så de er kælne og kontaktsøgende, og fremmede børn og barnlig sjæle kan komme til dem.

 

Copyright @ All Rights Reserved